آموزش نصب لوستر به سقف کاذب با پیچ و قلاب پروانهدر ساختمان هاى كه سقف و بتن باشد از قلاب و زنجير استفاده ميكنيم كه بيشتر مواقعه از قبل در سقف ساختمان تعبيه شده.

ولى در سقف هاى كاذب كه امروز بيشتر خانه هارو فرا گرفته و پوك هستن از قلاب پروانه بايد استفاده كرد كه در بازار در اندازه هاى مختلفى موجود مى باشد و هر چه لوستر سنگين تر باشد از اندازه هاى بزرگتر بايد استفاده كرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                نحوه نصب قلاب پروانه،

ابتدا با دريل سقف را سوراخ كنيد(از مته شماره ١٦ استفاده كنيد) طورى كه پيچ پروانه با كمى فشار داخل سوراخ قرار گيرد و بعد از اينكارها قلاب پروانه را داخل سقف كنيد طورى كه چنگل هاى آن داخل سقف مانند چتر باز شود و آن را بچرخانيد تا محكم شود و بعد از اين مراحل با دست قلاب را كمى به سمت پايين كشيد كه مطمئن شويم جاى خود قرار گرفته و محكم مى باشد و بعد از اين تست مى توانيد لوستر چوبى خود را به آن آويز كنيد.

مانند عكس  زير