021 - 65536452 09129280199
0
021 - 65524479 09129280199
×

لوستر آویز کریستالی کاردی دریا 20
1,560,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول30 الی 40 سانتقطر محصول20 سانت ، کریستال سفیدنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول1.....

لوستر مدرن کریستالی 230-40
3,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر کاردی دریا 35
2,950,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر کاردی کریستالی الماسی
4,690,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول60 سانت بدون زنجیرقطر محصول45 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد .....

لوستر کاردی کریستالی رها
9,900,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول50 سانت بدون زنجیرقطر محصول60 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد .....

لوستر کاردی کریستالی زمرد
5,150,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول60 سانت بدون زنجیرقطر محصول55 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد .....

لوستر کاردی کریستالی زمرد کروم
4,950,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول60 سانت بدون زنجیرقطر محصول55 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد .....

لوستر کاردی کریستالی شفق مشکی
5,500,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول50 سانت بدون زنجیرقطر محصول55 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد .....

لوستر کاردی کریستالی شفق کرم
6,100,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول50 سانت بدون زنجیرقطر محصول55 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد .....

لوستر کاردی کریستالی هما
2,700,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول80 سانتقطر محصول40 سانتجنس محصولفلز آبکاری استاتیک ، کریستال کاردی(شام)نوع .....

لوستر کاردی کریستالی کاترین
1,150,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 سانتقطر محصول20 سانتجنس محصولفلز آبکاری استاتیک ، کریستال کاردی(شام)نوع .....

لوستر کریستالی کاردی دریا 40
3,500,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر کریستالی کاردی عروس
8,200,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول85 الی 120 سانتقطر محصول60 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لام.....

لوستر آویز کاردی 230-20
1,588,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول30 الی 40 سانتقطر محصول20 سانت ، کریستال سفیدنوع لامپسرپیچ معمولیضمانت محصو.....

لوستر آویز کاردی عنکبوتی سایز 35
2,750,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد سرپی.....

لوستر آویز کریستالی 6103
0تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول45 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر برگی مدل پانیز
7,700,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول45 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر لاینر برگی مدل پانیز
10,130,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتابعاد محصول60در30نوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لام.....

لوستر مدرن کاردی 375 طلایی
4,300,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول60 در 30  سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 م.....

لوستر مدرن کریستالی 230 طلایی
4,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول55 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر مدرن کریستالی 230 کروم
4,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر مدرن کریستالی 355
4,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول55 سانت ، کریستال سفیدنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول1.....

لوستر مدرن کریستالی مرداب
7,700,000تومان

توضیحاتنظرات (0)خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول55 سانت ، کریستال سفیدنوع لامپسرپیچ .....

لوستر کاردی مربع کد 235
4,800,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول50 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر کاردی پروفیل اسپانیا
5,050,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول55 سانت ، کریستال سفیدنوع لامپ12 عدد سرپیچ شمعی و 1 .....

لوستر کاردی کریستالی 105
3,120,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول80 سانتقطر محصول50 سانتجنس محصولفلز آبکاری استاتیک ، کریستال کاردی(سفید)نوع.....

لوستر کاردی کریستالی 105 طلایی
4,460,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول80 سانتقطر محصول60 سانتجنس محصولفلز آبکاری استاتیک ، کریستال کاردی(سفید)نوع.....

لوستر کریستالی 6101
0تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول45 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

دیواری لوستر لوله ای 230
850,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول20 سانتقطر محصول20 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ3 لامپ.....

لوستر آویز کاردی عنکبوتی سایز 40
3,250,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر آویز کریستالی 6102
5,100,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول45 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر آویز کریستالی 6105
0تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول45 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر آویز کریستالی کاردی دریا
4,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول50 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر آویز کریستالی کاردی ژینا
10,800,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصولارتفاع 85 سانتقطر محصول84 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر مدرن کاردی 125
2,880,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول60 در 30  سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 م.....

لوستر مدرن کاردی 375 مشکی
4,100,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول60 در 30  سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 م.....

لوستر مدرن کریستالی 230-80
8,750,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول60 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر مدرن کریستالی 355-30 طلایی
2,875,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول30 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر مدرن کریستالی 355-40 طلایی
3,690,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر مدرن کریستالی 355-50 طلایی
4,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانت قابل تنظیمقطر محصول55 سانت ، کریستال سفیدنوع لامپسرپیچ شمعیض.....

لوستر مدرن کریستالی هژیر
3,375,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول50 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر کاردی لاینر دریا
6,000,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول 60 سانتقطر محصول90 در 35 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد.....

کنار سانی کاردی 120A
2,070,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول142 سانتی مترقطر محصول30 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ4.....

کنار سانی کاردی 245
2,950,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول142 سانتی مترقطر محصول30 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ4.....

کنار سانی کاردی 370
3,250,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول142 سانتی مترقطر محصول30 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ4.....

کنار سانی کاردی 370 طلایی
4,380,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول142 سانتی مترقطر محصول40 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ6.....

لوستر آویز کاردی عنکبوتی
4,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول50 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر مدرن کریستالی 230
4,570,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول60 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر کاردی دریا سایز 60 طلایی
7,750,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول50 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر کاردی کاترین طلایی
1,150,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 سانتقطر محصول20 سانتجنس محصولفلز آبکاری استاتیک ، کریستال کاردی(شام)نوع .....

لوستر کریستالی کاردی پیچک
8,750,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول85 الی 120 سانتقطر محصول50 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لام.....

لوستر مدرن کاردی 250
3,900,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول60 در 30  سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 م.....

لوستر مدرن کاردی 355 آبکاری
4,800,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول50 سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعداد لامپ.....

لوستر پذیرایی 8504-400
4,275,000تومان

.....

لوستر کاردی مربع 110
3,300,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصول40 الی 60 سانتقطر محصول50  سانتنوع لامپسرپیچ شمعیضمانت محصول12 ماهتعدا.....

لوستر کریستالی دریا
4,150,000تومان

.....

لوستر سقفی ال ای دی عالیجناب گرد
0تومان

لوستر سقفی عالیجناب گرد یکی از بهترین مدل ها در سبک مدرن و کلاسیک است که برای خانه های مدرن کار.....

لوستر سقفی ال ای دی عالیجناب مربع
0تومان

لوستر سقفی عالیجناب مربع یکی از بهترین مدل ها در سبک مدرن و کلاسیک است که برای خانه های مدرن کاربرد .....

لوستر سقفی کریستالی 33604 سایز 80
0تومان

لوستر سقفی 33604 از مدل های تولیدی لوستر سنتر میباشد که جزو کارهای کلاسیک و تمام کریستال محسوب میشود.....

لوستر سقفی کریستالی 33681 سایز 60 نقره
0تومان

لوستر سقفی کد 33681 از مدل های تمام کریستال و بسیار پرطرفدار تولید شده در لوستر سنتر است که علاوه بر.....

لوستر سقفی کریستالی تیبا
0تومان

لوستر سقفی کریستالی تیبا تلفیقی از کریستال و صفحه استیل نگیر و لامپ سرپیچ شمعی می باشد که ظاهری بسیا.....

لوستر سقفی کریستالی شفق
0تومان

لوستر کریستالی شفق یکی از کارهای مدرن و کلاسیک می باشد که تلفیقی از بدنه استیل و کریستال می باشد که .....

لوستر سقفی اس ام دی کریستال مروارید
2,300,000تومان

لوستر سقفی مرواید یکی از کارهای مدرن کریستالی میباشد که تلفیقی از کریستال و صفحه استیل ضد زنگ و لامپ.....

لوستر سقفی کریستالی 33681 سایز 80
0تومان

لوستر سقفی کد 33681 از مدل های تمام کریستال و بسیار پرطرفدار تولید شده در لوستر سنتر است که علاوه بر.....

لوستر سقفی کریستالی 33681 سایز 60 مربع
0تومان

لوستر سقفی کد 33681 از مدل های تمام کریستال و بسیار پرطرفدار تولید شده در لوستر سنتر است که علاوه بر.....

لوستر سقفی کریستالی 33681 سایز 60
0تومان

لوستر سقفی کد 33681 از مدل های تمام کریستال و بسیار پرطرفدار تولید شده در لوستر سنتر است که علاوه ب.....

لوستر سقفی کریستالی 33658 سایز 60
0تومان

لوسترهای سقفی تمام کریستال همواره در صدر پرفروش ترین و محبوب ترین مدل های سقفی میباشند که به دلیل نم.....

لوستر سقفی کریستالی کاردی نسترن
0تومان

لوستر نسترن  یکی از لوستر های سقفی  با طرح کاردی میباشد که بدنه این لوستر از جنس استیل بود.....