لوستر شاخه ای به آن دسته از لوستر های گفته میشود که به صورت شاخه ای و مجذا هستن و به صورت شاخه چوبی-شاخه کریستالی-شاخه برنزی

تصحیح جستجو


لوستر چوبی ویل شش شاخه دارکار
621,000تومان

لوستر چوبی ویل :لوستر ویل از مدل های کلاسیک کارهای چوبی به شمار می آید که با ترکیبی از چوب و فلز و ب.....