021 - 65536452 09129280199
0
021 - 65524479 09129280199
×

حراج
لوستر شاخه ای مدرن اسپایدر
5,150,000تومان
شروع تخفیف: 1402-10-25
پایان تخفیف: 1402-12-27
5,350,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصولقابل تنظیم ارتفاع و نصب از 70 الی 100 سانتی متر با کاهش یا افزایش زنجیر محص.....

حراج
لوستر شاخه پروفیل دوشی 16 شعله
5,100,000تومان
شروع تخفیف: 1402-10-25
پایان تخفیف: 1402-12-29
5,300,000تومان

خصوصیات محصولارتفاع محصولقابل تنظیم ارتفاع و نصب از 70 الی 100 سانتی متر با کاهش یا افزایش زنجیر محص.....

حراج
آویز مدرن کریستالی کهکشانی سه طبقه
3,700,000تومان
شروع تخفیف: 1402-11-29
پایان تخفیف: 1402-12-25
4,600,000تومان

آویزکریستالی کد 8103 یکی از مدل های شناخته شده و بسیار پرفروش است که در لوستر سنتر تولید میگردد و ا.....

حراج
لوستر آویز مدرن زیر کریستالی 50-30-15
4,000,000تومان
شروع تخفیف: 1402-11-29
پایان تخفیف: 1402-12-29
5,400,000تومان

.....

حراج
لوستر سقفی چوبی توپاز بزرگ دارکار
1,720,000تومان
شروع تخفیف: 1402-10-21
پایان تخفیف: 1402-12-29
1,899,000تومان

لوستر سقفی  چوبی توپاز :سقفی چوبی مدل توپاز با بدنه ای به شکل مربع و ترکیبی از چوب و شیشه میباش.....

لوستر آویز سه حلقه کریستالی کهکشانی
5,630,000تومان

کریستال لوستر از نوع درجه یک و شفاف و در اندازه جدید 5 سانتیمتری هستند که با توجه به تراش های منظمی .....

حراج
آویز مدرن زیر کریستالی 1515-60-40-20
4,200,000تومان
شروع تخفیف: 1402-11-29
پایان تخفیف: 1402-12-25
6,200,000تومان

.....

حراج
آویز مدرن کریستالی 8103 چهارطبقه
8,800,000تومان
شروع تخفیف: 1402-10-29
پایان تخفیف: 1402-12-25
9,180,000تومان

آویز کریستالی کد 8103 یکی از مدل های شناخته شده و بسیار پرفروش است که در لوستر سنتر تولید میگردد و ا.....

حراج
لوستر سقفی چوبی توپاز متوسط دارکار
1,350,000تومان
شروع تخفیف: 1402-10-21
پایان تخفیف: 1402-12-29
1,450,000تومان

لوستر سقفی  چوبی توپاز :سقفی چوبی مدل توپاز با بدنه ای به شکل مربع و ترکیبی از چوب و شیشه میباش.....

حراج
لوستر سقفی چوبی توپاز کوچک دارکار
1,000,000تومان
شروع تخفیف: 1402-10-21
پایان تخفیف: 1402-12-29
1,120,000تومان

لوستر سقفی  چوبی توپاز :سقفی چوبی مدل لوستر توپاز دارکار با بدنه ای به شکل مربع و ترکیبی از چوب.....

حراج
لوستر سقفی چوبی فلاور کوچک دارکار
1,260,000تومان
شروع تخفیف: 1402-10-21
پایان تخفیف: 1402-12-29
1,400,000تومان

سقفی فلاور علاوه بر سایز کوچک سایزهای بزرگ و متوسط هم دارد که قطر آنها به ترتیب 55 و 45 سانتی متر می.....